Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite

Datum / Auerzeit

22.04.2019  09:00 Auer   Méindes

01.05.2019  08:00 Auer   Mëttwochs

05.05.2019  10:00 Auer   Sonndes

01.06.2019  17:45 Auer   Samschdes                           

14.06.2019  14:30 Auer   Freides

15.06.2019  09:00 Auer   Samschdes

22.06.2019  19:00 Auer   Samschdes

29.06.2019  19:30 Auer   Samschdes

30.06.2019  09:00 Auer   Sonndes

13.07.2019  18:30 Auer   Samschdes

15.08.2019      :     Auer   Donneschdes

16.08.2019      :     Auer   Freides

17.08.2019      :     Auer   Samschdes

18.08.2019      :     Auer   Sonndes

15.09.2019  09:00 Auer   Sonndes

06.10.2019  10:00 Auer   Sonndes

12.10.2019  17:45 Auer   Samschdes

03.11.2019  15:15 Auer   Sonndes

23.11.2019      :     Auer   Samschdes

30.11.2019      :     Auer   Samschdes   

                                                  

Calendar

Concert / Veranstaltung

Ouschtereeërkollekt

Meekranz

Kommioun zu Biissen

Cortège & Concert no der Mass fir Mammendag

Hämmelsmarsch

Hämmelsmarsch

Te Deum

Concert zu Colmar-Bierg

Härlläichepressessioun

Concert zu Klierf

Concertsausfluch op Serfaus (A)

Concertsausfluch op Serfaus (A)

Concertsausfluch op Serfaus (A)

Concertsausfluch op Serfaus (A)

Marche Gourmande zu Biissen

Rouchidag

Journée commémorative

Concert zu Béiwen un der Atert

Cäciliendag mat Veräinsiessen

Chrëschtmaart

  

            E-Mail Webmaster: Ley J.                                                                                                                                      copyright 2004-19 by Fanfare Bissen a.s.b.l.

  Fanfare  Bissen  a.s.b.l.

fondée en 1898