Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite

Datum / Auerzeit

29.02.2020  14:00 Auer   Samschdes

28.03.2020  20:00 Auer   Samschdes

13.04.2020  09:00 Auer   Méindes

25.04.2020  14:30 Auer   Samschdes

26.04.2020  10:15 Auer   Sonndes

01.05.2020  09:00 Auer   Freides

05.06.2020  14:00 Auer   Freides

06.06.2020  11:00 Auer   Samschdes

14.06.2020  09:30 Auer   Sonndes

22.06.2020      :                Méindes

28.06.2020  11:30 Auer   Sonndes                      

11.07.2020      :     Auer   Samschdes

20.09.2020  09:00 Auer   Sonndes

15.01.2021  20:00 Auer   Freides                     

                                                  

Calendar

Concert / Veranstaltung

Kannerfuesbal an der Hal Frounert zu Biissen

Galaconcert an der Hal Frounert zu Biissen

Ouschtereeërkollekt

Hochzeit Pleim Jean-Paul an Laura

Kommioun zu Biissen

Meekranz an der Zillerecht

Hämmelsmarsch an der ZAC

Hämmelsmarsch zu Biissen

Prëssessioun fir Härläichendag

Te Deum zu Biissen

Concert am Kannerduerf zu Miersch

Concert zu Useldeng um "Flashmob" 125. Anniversaire

Marche Gourmande zu Biissen

Generalversammlung

  

            E-Mail Webmaster: Ley J.                                                                                                                                      copyright 2004-20 by Fanfare Bissen a.s.b.l.

  Fanfare  Bissen  a.s.b.l.

fondée en 1898