Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite

Datum / Auerzeit

- 31.03.2023   Freides         09:30 Auer

- 01.04.2023   Samschdes   09:30 Auer

- 10.04.2023   Méindes           :     Auer

- 01.05.2023   Méindes           :     Auer

- 20.05.2023   Samschdes       :     Auer

- 02.06.2023   Freides             :     Auer                       

- 03.06.2023   Samschdes       :     Auer

- 04.06.2023   Sonndes       16:00 Auer                       

- 18.06.2023   Sonndes       10:00 Auer

- 22.06.2023   Donnesch.        :     Auer

- 25.06.2023   Sonndes       11:00 Auer

- 08.07.2023   Samschdes       :     Auer

- 22.07.2023   Samschdes       :     Auer

- 14.10.2023   Samschdes       :     Auer

- 22.10.2023   Sonndes           :     Auer

- 25.11.2023   Samschdes       :     Auer

                                                  

Calendar

Concert / Veranstaltung

-Grillen zu Angelduerf am Cactus

-Grillen zu Angelduerf am Cactus

-Ouschtereeërkollekt zu Biissen

-Meekranz an der Zillerecht

-Séance Académique mat Aweihung vum neien Fändel

-Hämmelsmarsch an den Stroossen zu Biissen

-Hämmelsmarsch an den Stroossen vu Biissen

-Kiirmesconcert offréiert vun der Réimecher Musek am Frounert zu Biissen

-Härläichendag mat Prëssessioun

-Te Deum

-Concert op der place d'Armes

-Concert zu Irrhausen

-Summerfest zu Biissen mat den Museken vun Irrhausen an dem Ensembel Crazy Cube

-Concert mat der Harmonie St-Caecilia Nieuwenhagen-Landgraaf (NL) zu Biissen

-Concert mat der Escher Brass-Band zu Biissen

-Cäcilienfeier mat Ofschloss vun den Feierlechkeeten zum Jubiläum

  

            E-Mail Webmaster: Ley J.                                                                                                                                      copyright 2004-23 by Fanfare Bissen a.s.b.l.

  Fanfare  Bissen  a.s.b.l.

fondée en 1898