Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite

            E-Mail Webmaster: Ley J.                                                                                                                                      copyright 2004-24 by Fanfare Bissen a.s.b.l.

2006 Musikantenéierungen

Insigne fir 5 Joer Aktivitéit
BISSEN Anne

Médaille en Bronze fir 10 Joer Aktivitéit
GOEREND Steve
PLEIM Jos
SCHUMMER Daniel


Médaille en Argent fir 20 Joer Aktivitéit
MARNACH Tanja


Médaille en Or fir 30 Joer Aktivitéit
JACOBS Malou


Médaille en Or avec Palmettes fir 40 Joer Aktivitéit
SCHUMMER Jos


Médaille Croix de Mérite en Argent
MARNACH Marco


Médaille Gouvernementale
Couronne de Chêne en Bronze: Gricius Carlo
Couronne de Chêne en Argent: Lucius Marc
Couronne de Chêne en Vermeil: Baum John , Geisen Pierre
Ordre de Mérite en Vermeil: Granicz Louis


Médaille Union Grand-Duc Adolphe
Médaille de Mérite en Vermeil Grand-Duc Adolphe

fir 60 Joer Aktivitéit:

WIETOR Joseph


Déi drei bescht plazéiert Musikantinnen a Musikanten vum Joer 2006 goufe

mat engem klenge Kado fir déi meeschte Präsenzen belount.


1. Plaz : 68 vun 68 Mol präsent REINERT Steve
2. an 3. Plaz: 67 vun 68 Mol präsent Marnach Tanja an Schummer Laurence

  

v.l.n.r.: Geisen L. ; Lucius M. ; Baum J. ;

Wietor J. ; Ley J. ; Granicz L. ; Schummer C.

v.l.n.r.: Schummer D. ; Goerend S. ; Jacobs M. ;

Pleim J. ; Ley J. ; Marnach M. ; Marnach T. ;

Schummer J. ; Bissen A. ; Schummer L.

fondée en 1898

  Fanfare  Bissen  a.s.b.l.