Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite

            E-Mail Webmaster: Ley J.                                                                                                                                      copyright 2004-23 by Fanfare Bissen a.s.b.l.

2011 Musikantenéierungen

Insigne fir 5 Joer Aktivitéit

BECKER Rachel

KLEIN Joana

RIES Julie


Médaille en Argent fir 20 Joer Aktivitéit
ALEN Marc

SCHUMMER Claude

SCHUMMER LaurenceDéi drei bescht plazéiert Musikantinnen a Musikanten

vum Joer 2010 goufe mat engem klenge Kado fir déi

meeschte Präsenzen belount.

1. Plaz: 62 vun 66 Mol präsent Hess Lucien

2. Plaz: 61 vun 66 Mol präsent Ries Sylvie

3. Plaz: 60 vun 66 Mol präsent Krack Catherine a Schummer Nadine


3 Musikantinnen aus dem Jugendensembel vum Joer 2010 goufe

mat engem klenge Kado fir déi meeschte Präsenzen belount.

14 vun 16 Mol präsent Becker Rachel, Klein Joana a Ries Julie


  

v.l.n.r.: Alen M. ; Schummer L. ; Schummer C.

v.l.n.r.: Hess L., Schummer C., Pleim J.,

Flies F. (UGDA), Pleim J.P., Marnach C.,

Schummer L., Ernzen E., Krack C., Hengen Ch.,

Becker R., Ries S., Marnach M., Ries J.,

Molitor P., Schummer D., Klein J.,

Schummer L., Alen M.

  

fondée en 1898

  Fanfare  Bissen  a.s.b.l.