Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite
Startseite

            E-Mail Webmaster: Ley J.                                                                                                                                      copyright 2004-23 by Fanfare Bissen a.s.b.l.

2009 Musikantenéierungen

Insigne fir 5 Joer Aktivitéit

Ernzen Eric

Noel Axelle

Rauch Sandra

Terver Christophe

Thillen Cathy


Médaille en Bronze fir 10 Joer Aktivitéit
Krack Catherine

Meurin Jean-Marie

Pleim Anne-Marie

Rauch Monique

Schummer Manon


Médaille en  Argent fir 20 Joer Aktivitéit
Becker Laurence

Braun Serge

Marnach Carole

Schummer NadineDéi drei bescht plazéiert Musikantinnen a Musikanten vum Joer 2009 goufe mat engem klenge Kado fir déi meeschte Präsenzen belount.


1. Plaz: 60 vun 65 Mol präsent KRACK Norbert
2. Plaz: 59 vun 65 Mol präsent SCHUMMER Paul
3. Plaz: 56 vun 65 Mol präsent SCHUMMER Laurence an SCHUMMER Nadine


  

v.l.n.r.: Rauch M. ; Rauch S. ; Becker L. ;

Flies F. ; Krack N. ; Schummer L. ; Schummer M. ;

Marnach M. ; Koch N. ; Braun S. ; Schummer N. ;

Krack C. ; Hess L. ; Schummer P. ; Marnach C. ;

Ernzen E. ; Pleim A.

  

fondée en 1898

  Fanfare  Bissen  a.s.b.l.